“Camera in beeld”, registreer uw camera om de pakkans van verdachten te vergroten

Geplaatst op: 26 september, 2018

Een van de speerpunten van OCN is de camerabeveiliging op het bedrijventerrein. Met regelmaat wordt er door de beveiligingscommissie een vertegenwoordiger van de politie in de gemeente Noordenveld uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg van de commissie.

Tijdens deze overleggen wordt geëvalueerd wat de huidige stand van zaken is voor wat betreft de calamiteiten die in de voorgaande periode hebben plaatsgevonden en hoe wij in samenwerking voor een ieder kunnen optimaliseren dat een maximale veiligheid geborgen wordt, hierbij kunt u denken aan o.a. diefstal, inbraak op uw terrein, overlast door vernielingen etc.

Dankzij het aanbrengen van een volwaardig camerasysteem door OCN is het aantal calamiteiten in grote mate afgenomen en eventuele meldingen richting politie gemeente Noordenveld blijken (gelukkig) vaak loos alarm. Het aantal meldingen die OCN heeft ontvangen zijn voor een groot gedeelte positief afgerond.

Graag willen wij u, als particulier en ondernemer, er op attent maken dat OCN alleen de beveiligingsbeelden op kan vragen van het openbaar gebied rondom uw terrein maar niet op privaat terrein. Mocht er een calamiteit plaatsvinden dan kunt u binnen 7 dagen een aanvraag indienen bij OCN voor het opvragen van de camerabeelden, daarna worden de camerabeelden, volgens de richtlijnen, gewist.

Indien u als particulier of ondernemer camera’s heeft geïnstalleerd op privaat terrein dan kunt u deze registreren op de site van de politie “Camera in beeld”. De politie is gemachtigd in geval van een aanmelding beelden op te vragen van het privaat terrein om zodoende in samenwerking met OCN de pakkans van verdachten nog meer te vergroten.

Kortom, hoe meer geregistreerde camera’s, des te veiliger uw omgeving.

Nederland hangt vol met beveiligingscamera’s waarmee de politie haar voordeel kan doen. Daarom is het handig om te weten waar deze hangen en wat ze opnemen. Het project ‘Camera in beeld’ brengt alle particuliere camera’s met zicht op de openbare ruimte in kaart op een interactieve plattegrond. Alleen de politie kan deze gegevens inzien.

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de interactieve plattegrond zien of er camerabeelden van het incident zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera.

Deelnemers juichen het initiatief toe!
De politie richt zich eerst op de ondernemers, het centrum en de bedrijventerreinen en geeft ook advies over het optimaal plaatsen van camera’s. Tot nu toe zijn de reacties erg enthousiast. De politie hoopt met “Camera in Beeld” sneller en meer zaken op te lossen.

Wilt u ook deelnemen ?
Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met projectleider Karel van Engelenhoven via 0900-8844.