Energiebesparingsproject

Geplaatst op: 10 oktober, 2017

Eind 2015 en begin 2016 konden de ondernemers gratis een energiescan laten uitvoeren. Deze actie werd ondersteund door de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, VNO-NCW en de Parkmanagement Organisatie Drenthe. 28 bedrijven hebben deze gratis scan laten uitvoeren Enerzijds is er aan de verbruikerszijde veel te besparen en daarnaast is er ook op gebied van zonne-energie winst te behalen.
Als OCN hebben we de handschoen opgepakt om aan zonne-energie een vervolg te geven.

Na een eerste inventarisatie hebben we geconstateerd dat er veel dakoppervlak is dat geschikt is voor zonne-energie echter, de constructie en de kwaliteit van de dakbedekking maakt het plaatsen van zonnepanelen op deze daken erg kostbaar.
Samen met de gemeente wordt momenteel gekeken of er bouwterreinen en overige gronden geschikt zijn om zonne-weides aan te leggen. We hebben 5 locaties geïdentificeerd met een totaal oppervlakte van ca 10 ha en een opgesteld vermogen van ca 6 MW. Daarnaast hebben we Engie Services BV bereid gevonden om ons hierin van advies te dienen over de haalbaarheid van deze zonne-weides en de wijze waarop de ondernemers hierin kunnen participeren dan wel hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen. De eerste signalen zijn redelijk positief. Wij gaan er vanuit dat we voor het eind van het jaar mogelijk een aantal vervolgstappen kunnen