B.I.Z.

Roden en Peize hebben sinds 1 januari 2015 een ondernemersfonds, genaamd SBIN

(Stichting Bedrijven Investering Zone Industrieterreinen Noordenveld).

De Stichting SBIN wil de ondernemersvereniging OCN stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke bedrijvenparken in Roden en Peize.

De Stichting SBIN daagt het georganiseerde bedrijfsleven op de bedrijvenparken in Roden en Peize uit om met zulke plannen te komen, denk aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en
co-financiering op gang brengen, met een groot netto resultaat voor de terreinen in Roden en Peize.

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het ondernemersfonds Noordenveld downloaden.

U kunt uw aanvraag indienen bij Ondernemerscontact Noordenveld, Dwazziewegen 11, 9301 ZR in Roden.

Fondsaanvraag OCN