Mantelzorg

Geplaatst op: 02 oktober, 2017

Eén op de 6 werknemers in arbeidsorganisaties is mantelzorger. Met andere woorden, 1 op de 6 medewerkers combineert zijn/haar werk met onbetaalde langdurige zorg voor een hulpbehoevende. Dit kan zijn een partner, kind, ouder(s), of goede naaste vriend(in). Vanwege chronische ziekte, een handicap of anderszins met een hulpvraag.

Mantelzorgers zijn mensen die voor langere tijd, soms ingewikkelde zorgtaken verrichten. De grootste groep is tussen de 45 en 65 jaar oud. Bijna de helft voelt zich matig tot zwaar overbelast en loopt een groot risico uit te vallen door ziekte, oververmoeidheid en/of stress. Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Door het OCN, de gemeente Noordenveld en WiN (Welzijn in Noordenveld) is bij het
NaoberLoket Noordenveld aan de bel getrokken om aandacht te vragen voor de problematiek werk en mantelzorg. In de praktijk van werken blijkt er voldoende aandacht en ondersteuning te zijn voor de mantelzorger. Het belang van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en de voordelen voor werkgever blijven tot op heden onvoldoende belicht. Onder een 9-tal bedrijven in de gemeente Noordenveld is een steekproef gehouden om de bekendheid van dit thema te peilen en de behoefte aan ondersteuning te meten. Dit heeft er toe geleid dat het bedrijfsleven middels OCN en de Gemeente Noordenveld hun medewerking en financiering hebben toegezegd. Vanuit het Noaberloket Noordenveld zal de heer Harm van Dijk deze taak op zich nemen.