Openbaar groen Gemeente Noordenveld

Geplaatst op: 29 mei, 2016
Ondernemerscontact Noordenveld ontvangt met regelmaat een klacht of melding met betrekking tot het openbaar groen van Gemeente Noordenveld. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning.
Heeft u een klacht of melding over openbaar groen, dan kunt u dit telefonisch doorgeven via
telefoonnummer 14 050.