Update beveiliging

Geplaatst op: 07 oktober, 2020

Zoals bekend zijn wij per 1 juli jl. overgestapt op een nieuw beveiligingsbedrijf, Spyke Security (meer info op www.spykesecurity.nl).

Bij deze overstap hebben we afgesproken om eerst gezamenlijk een proefperiode te doorlopen van drie maanden, zodat wij vanuit parkmanagement konden aangeven wat onze leden belangrijk vinden en Spyke Security kon aangeven waar meer winst is te behalen om onze terreinen nog veiliger te maken. Deze proefperiode is nu ten einde en het verheugt ons om u te kunnen mededelen dat we zeer tevreden zijn met de overstap naar Spyke Security.

Wat is er verbeterd?

  • De communicatie. We hebben nu een directe lijn met de eindverantwoordelijken van Spyke Security, waardoor we snel kunnen schakelen bij eventuele problemen.
  • De beeldkwaliteit. Door onze investering in meer bandbreedte per mast is de kwaliteit van de camera’s toegenomen, waardoor de beelden meer detail weergeven en daarmee beter bruikbaar zijn.
  • Inzicht in verbeterpunten. Spyke Security let niet alleen op mogelijke misdrijven, maar signaleert ook zaken als kapotte straatverlichting, vervagende wegbelijning, foutparkeerders, zwerfafval en hangjeugd.
  • De rapportage. Wekelijks ontvangen wij een uitgebreid overzicht van uitgevoerde surveillances, aandachtspunten en eventuele opvolging.
  • Periodiek overleg met Spyke Security, politie en gemeente. Ondertussen heeft het eerste veiligheidsoverleg tussen Spyke Security, de wijkagenten van Peize en Roden, de veiligheidscoördinator en uw parkmanagement plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt die niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook de leefbaarheid op de bedrijventerreinen.

Hoe verder?

Op basis van de verkregen informatie van de afgelopen drie maanden willen we nu een volgende stap gaan zetten in het verder beveiligen van onze bedrijventerreinen. Een belangrijk onderdeel hierin is het koppelen van de beveiligingssystemen van de ondernemer aan de meldkamer van Spyke Security. Indien een inbraakmelding ook binnenkomt bij de meldkamer kan er snel worden geschakeld en wordt de pakkans aanzienlijk verhoogd.

Bij een alarm van een aangesloten inbraaksysteem gebruikt de toezichtcentrale de dichtstbijzijnde camera om in te zoomen en zoveel mogelijk details van vertrekkende personen en voertuigen vast te leggen. Door de combinatie van cameratoezicht en inbraaksystemen worden meldingen beter beoordeeld.

Om dit mogelijk te maken hebben wij voor onze leden een collectief voordeel geregeld:

  • Spyke Security biedt alle ondernemers 20% korting op de bestaande aansluiting elders.
  • Spyke Security biedt de mogelijkheid om nagenoeg alle bestaande beveiligingssystemen aan te sluiten op de meldkamer.

Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u dat melden bij uw parkmanager. Ik zal dit vervolgens doorgeven aan Michael van Soest van Spyke Security: https://www.spykesecurity.nl/contact/  Michael neemt dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Daarnaast kan Michael ook zelf contact met u opnemen.

Op naar de volgende stap in het realiseren van een duurzaam, schoon en veilig bedrijventerrein voor alle ondernemers!