Update Werk & Mantelzorg

Geplaatst op: 04 mei, 2018

Het project In For Care, een initiatief van de Provincie Drenthe, is een internationaal project waaraan de landen België (Vlaanderen), Schotland, Zweden, Noorwegen en Denemarken deelnemen.
Het doel van dit project is opgezet om werkende mantelzorgers vitaal, gezond en duurzaam inzetbaar te houden.

Een doelstelling die overeenkomt met die van het NaoberLoket Werk & Mantelzorg, het project om ondernemers in Noordenveld te informeren, adviseren en ondersteunen waar het gaat om werkende mantelzorgers. Het NaoberLoket Werk & Mantelzorg neemt dan ook deel aan dit provinciale en internationale project.

Het In For Care project is bedoeld om vanuit verschillende disciplines samen te werken, waarbij gedacht moet worden aan bedrijfsleven, huisartsen, zorgvertegenwoordigers en gemeenten om samen de werkende mantelzorgers zo goed mogelijk te bereiken en te ondersteunen. Dat voorkomt ziekteverzuim en bespaart veel (zorgkosten). Onder de paraplu van het project In For Care wordt onderzoek gedaan naar de combinatie werk en mantelzorg, zoals de invloed op de gezondheid van werkende mantelzorgers, de financiële risico’s van werk en mantelzorg, zowel voor het bedrijfsleven als de maatschappelijke (zorg) kosten.

Daarnaast worden een aantal projecten geïnitieerd, zoals een helpdesk voor ondernemers en een online platform voor werkenden mantelzorgers, mantelzorgconsulenten in huisartspraktijken en het bereiken van werkende mantelzorgers, ondersteuning van mantelzorgers via sociale teams van gemeenten.

Dat de aanpak van het NaoberLoket Werk en Mantelzorg Noordenveld bij de deelnemende internationale en nationale partners niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit een uitwisselingsbezoek van de partners in het Belgische Aalst waar het NaoberLoket de aanpak en ervaringen ruimschoots mocht vertellen. Ook op de website, zie http://northsearegion.eu/in-for-care/news/naoberschap-in-drenthe/ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak in Noordenveld: neighbourliness of community support.

“We hopen met onze deelname aan het project In For Care enerzijds onze ervaringen en aanpak van het NaoberLoket Werk & Mantelzorg te delen en anderzijds gebruik te kunnen maken van de kennis van en aanbevelingen uit het project voor onze ondernemers in Noordenveld”, aldus Rieks Perdok, voorzitter van het OCN.